ADP.png

ADP Employee Access

Follow

Contact

Address

P: (408) 729 - 9700

F: (866) 931 - 7822

2670 S White Rd, Suite 200
San Jose, CA 95148

©2019 by Foothill Community Health Center - A California Health+ Center

“This health center receives HHS funding and has Federal PHS deemed status with respect to certain health or health-related claims, including medical malpractice claims, for itself and its covered individuals”.

XRJ

 

LỊCH SỬ CỦA CHÚNG TÔI

Hơn 20 năm phục vụ cộng đồng

Phòng khám Cộng đồng Gia đình San Jose Foothill (nay là Trung tâm Y tế Cộng đồng Foothill) bắt đầu phục vụ cho mỗi gia đình và cá nhân có thu nhập thấp ở San Jose như một phòng khám không lợi nhuận vào tháng 8 năm 1996. Phòng khám này cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho cộng đồng bắt đầu từ một Phòng khám ở đường Story.

Cho đến hiện tại năm 2019, Trung tâm Y tế Cộng đồng Foothill (tên và nhân vật quản lý mới) cung cấp y tế, nha khoa, thị lực, nhi khoa, phụ khoa, nắn khớp xương, phẫu thuật chỉnh hình, giáo dục sức khỏe & dinh dưỡng, hành vi sức khỏe, đăng ký bảo hiểm y tế công cộng, chúng tôi đã có đến sáu phòng khám y tế tại trường học và mười trung tâm y tế bên ngoài để phục vụ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Nhiệm vụ ban đầu là cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng có lợi tích thấp với đội ngũ 400 nhân viên của Foothill, để cam kết đến phúc lợi của bệnh nhân.

Foothill tin rằng hành trình đến với sức khỏe và sự khỏe mạnh là trách nhiệm chung với nhau và với cộng đồng của chúng ta. Tất cả những người bước vào cửa của chúng tôi đều được lắng nghe, cảm thông và được tôn trọng.

Hội Đồng Quản trị

 

Carlos Rosario

Board Chair

Carlos đang sống ở quận Hạt Santa Clara , đi học ở San Jose. Carlos có bằng kỷ sư đại học và bằng luật.

P1000141_edited.jpg

NHÓM

LÃNH ĐẠO

 

BÁC SĨ CUNG CẤP

 
Salazar, Victor.JPG
Mehta, Shilpa S..JPG
P1000133_edited.jpg

HÀNH VI SỨC KHỎE

Nguyen, Son Trang_edited_edited_edited_edited.jpg

NHÃN KHOA VÀ CHUYÊN MÔN